Witamy na naszej witrynie internetowej.

Niniejsza strona ma charakter tymczasowy. Ze względu na modernizację naszej głównej witryny aktualnie znajdziecie Państwo w niej jedynie podstawowe informacje na temat naszej instytucji i prowadzonej przez nas działalności.

Do czasu uruchomienia naszej głównej witryny zapraszamy na nasze profile społecznościowe, gdzie znajdą Państwo najnowsze wiadomości oraz więcej informacji na nasz temat.


W dniach od 17 do 19 czerwca Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie organizuje cykl szkoleń dla osób bezdomnych w ramach zadania pt.: "Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych poprzez wspieranie i prowadzenie kampanii społecznych na temat wpływu alkoholu na organizm oraz ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu." dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W ramach ww. cyklu szkoleniowego przewidujemy:
  • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • warsztaty profilaktyki uzależnień
  • warsztaty profilaktyki zdrowotnej
  • wykład pt.: "System pomocy osobie uzależnionej na przykładzie WOTU w Rzeszowie"
  • warsztaty pn.: "Aktywizacja społeczna oraz wzrost poziomu samoskuteczności poprzez wolontariat bądź zaangażowanie w działalność NGO"
Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszych schronisk w Jaśle, Racławówce i Rzeszowie. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz ciepły posiłek